2103249998 6938442930 Λεωκορίου 24, Αθήνα karekladiko.14@gmail.com